Adatvédelmi irányelvek

A www.nlpakademia.hu üzemeltetője, az  NLP Akadémia Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 13., adószáma: 14897784-2-43, felnőttképzési nyilvántartási száma: 00630-2010, képviselő: dr. Stenger Györgyi ügyvezető) a www.nlpakademia.hu felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a birtokába került személyes adatok kezelésében a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről; az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:

A meghirdetett tanfolyamokra jelentkező hozzájárul, hogy a Képző kezelje személyes és különleges adatait. A Képző kijelenti, hogy minden adatot, információt, tényt bizalmasan kezel, és azt harmadik személynek nem szolgáltatja ki.  Kivételt képez ez alól a felnőttképzési törvény és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt statisztikai adatnyilvántartás és szolgáltatás.

Az adatok egyéb célú felhasználására csak az érintett írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor.

A nyilvántartott adatokba kizárólag a Képző erre jogosult munkatársai tekinthetnek be. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Képző harmadik fél számára nem szolgáltatja ki.

A Képző gondoskodik arról, hogy a birtokába került adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

A Képző minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.